Montessori öğretmeni, sınıfta bir rehber ve rol model olarak görev yapar. Rehber, çocukların bireysel ihtiyaç ve ilgilerini gözlemler, çocuklara materyallerin nasıl kullanılacağını açıklar ve onları uygun çalışmalara yönlendirmeye yardımcı olur. Montessori rehberi, çocukları, materyal sunumu için davet eder ancak hiç bir şekilde onları zorlamaz. Çocuklar, hangi materyalle çalışmak istediğine kendisini karar verir. Montessori rehberi, çocuk çalışırken onu gözlemler ve çocuğun kendi başına keşfetmesine izin verir.

Montessori öğretmeninin, eğitim materyallerinin kullanımını kitaplarda incelemesi ya da başkalarına anlatarak öğrenmesi yeterli değildir. Öğretmen, Montessori meteryalleriyle uzun süre çalışmalı ve çocukların materyali nasıl yorumlayabileceği üzerinde çalışmalıdır.